RDTech — Solid & Unit Testing

Adem Catamak
1 min readFeb 17, 2020

--

Bu sunumda “SOLID prensipleri nelerdir?”, “SOLID’e uygun kod geliştirme yöntemleri uygulama seviyesinde nasıl ele alınır?” ve “Hayatımızda hangi sorunları çözer?” gibi konular hakkında derinlemesine sohbet edeceğiz.

Sunumun 2.aşamasında test kültürü üzerinde duracağız, unit test ile uygulamalı olarak konuyu derinlemesine inceleyeceğiz.

RD-Tech 26-FEB-2020

Katılım için:

https://www.eventbrite.co.uk/e/rdtech-registration-94626158387

--

--