Adem Catamak
Dec 12, 2020

--

"isBeingPresented" sözcük öbeğinde yer alan "-ed" takısı geçmiş zaman eki olarak değerlendirilmemektedir. Burada yer alan "-ed" eki cümleyi pasif yapmak için bulunmaktadır. Bu sebeple Event Sourcing açısıdan değerli bir bilgi değildir. Buna karşın veriyi gösteriyor veya gösterecek olmana sebep olan durum ES açısından bir anlam ifade etmektedir. Örneğin verinin gösterilme sebebi kullanıcının talep etmesiyse "PresentDataWasRequested" (Veri Gösterimi Talep Edildi) şeklinde bir event sistemde saklanabilir.

Umarım açıklayıcı olmuştur.

--

--