CI Platformlarında Cake Build Nasıl Tetiklenir?

Jenkins, Travis, AppVeyor, BitBucket-pipeline gibi farklı CI araçlarıyla Cake kullanarak deployment sürücemizi nasıl tetikleyebileceğimizi deneyimleyeceğiz.

Tetiklenecek Cake Build script’inin nasıl hazırlandığını merak ediyorsanız yazının ikinci kısmına geri dönerek bir göz atmanızı tavsiye ederim.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Bitbucket-pipelines.yml

appveyor.yml

.travis.yml

Jenkinsfile

Cake dosyasının debug edilebilmesini avantajlar arasında saymıştık. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz yazının dördüncü kısmı olan bonus bölümünden okumaya devam edebilirsiniz.

Diğer yazılarıma göz atmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

var software = ConvertFrom(caffeine)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store